Cultural Concepts in Business Culture

Thesis title: Cultural Concepts in Business Culture
Author: Dolejš, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Ryška, Tomáš
Opponents: Tyll, Ladislav
Thesis language: English
Abstract:
My diploma thesis focuses on the topic of culture within business culture. The main goal of my thesis is to portray cultural concepts from anthropological point of view and introduce a several ways to grasp the concept of culture. Furthermore, the thesis describes the overall phenomenon of business culture as we see them in many studies while pointing out the misconception of business culture which has been repeated since late 70s. In the first part of my thesis, I thoroughly scrutinize the very concept of culture and the ways the concept has been shaped during past century. In the second part of the master thesis, overall grasp of business culture will be described. Finally, I will discuss the terrible misconception of the concept of culture (business culture) within the business studies literature.
Keywords: culture; concept; business; misconception; literature
Thesis title: Kulturní koncepty v podnikové kultuře
Author: Dolejš, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Ryška, Tomáš
Opponents: Tyll, Ladislav
Thesis language: English
Abstract:
Moje diplomová práce se zaměřuje na téma kultury v podnikové kultuře. Hlavním cílem mé práce je představit kulturní koncepty z antropologického hlediska a uvést několik způsobů, jak je uchopit. Práce dále popisuje celkový fenomén podnikové kultury, jak jej vidíme v mnoha studiích, a poukazuje na mylnou představu o podnikové kultuře, která se opakuje od konce 70. let. V první části své práce důkladně zkoumám samotný koncept kultury a způsoby, jak byl tento koncept formován během minulého století. Ve druhé části diplomové práce bude popsáno celkové uchopení podnikové kultury. Nakonec se budu zabývat mylnou představou o pojmu kultura (podniková kultura) v literatuře, konkrétněji obchodních studií.
Keywords: kultura; koncept; literatura; nepochopení; business

Information about study

Study programme: International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2020
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 4. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75404/podrobnosti

Files for download

    Last update: