The impact of the visual identity of cultural institutions' Instagram profiles on potential visitors

Thesis title: Vizuální styl kulturní organizace
Author: Borodulina, Kamilla
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hucková, Barbara
Opponents: Prokůpek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o důležitosti vizuální reprezentace kulturních institucí na sociální síti Instagram. Cílem práce je zjistit, zda má vizuální identita profilů kulturních institucí na Instagramu vliv na rozhodování potenciálních návštěvníků. V první části práce se nachází teoretické zakotvení této problematiky z marketingového hlediska. V praktické́ časti je zpracován dotazník, který́ se zaměřuje na ekonomicky aktivní skupinu uživatelů Instagramu.
Keywords: sociální sítě; online marketing; marketing kulturních institucí; jednotný vizuální styl; Instagram
Thesis title: The impact of the visual identity of cultural institutions' Instagram profiles on potential visitors
Author: Borodulina, Kamilla
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hucková, Barbara
Opponents: Prokůpek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis discusses the importance of the visual representation of cultural institutions on the social network, particularly on Instagram. The main goal is to find out, if the visual identity of cultural institutions' profiles on Instagram has an impact on the decision making of potential visitors. The first part of the thesis provides a theoretical foundation of this issue from a marketing perspective. In the practical part follows an evaluation of a quantitative research that focuses on the economically active group of Instagram users.
Keywords: social networks; Instagram; online marketing; marketing of cultural institutions; integrated visual style

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 3. 2021
Date of submission: 30. 8. 2021
Date of defense: 13. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76901/podrobnosti

Files for download

    Last update: