Vizuální styl kulturní organizace

Název práce: Vizuální styl kulturní organizace
Autor(ka) práce: Borodulina, Kamilla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o důležitosti vizuální reprezentace kulturních institucí na sociální síti Instagram. Cílem práce je zjistit, zda má vizuální identita profilů kulturních institucí na Instagramu vliv na rozhodování potenciálních návštěvníků. V první části práce se nachází teoretické zakotvení této problematiky z marketingového hlediska. V praktické́ časti je zpracován dotazník, který́ se zaměřuje na ekonomicky aktivní skupinu uživatelů Instagramu.
Klíčová slova: sociální sítě; online marketing; marketing kulturních institucí; jednotný vizuální styl; Instagram
Název práce: The impact of the visual identity of cultural institutions' Instagram profiles on potential visitors
Autor(ka) práce: Borodulina, Kamilla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis discusses the importance of the visual representation of cultural institutions on the social network, particularly on Instagram. The main goal is to find out, if the visual identity of cultural institutions' profiles on Instagram has an impact on the decision making of potential visitors. The first part of the thesis provides a theoretical foundation of this issue from a marketing perspective. In the practical part follows an evaluation of a quantitative research that focuses on the economically active group of Instagram users.
Klíčová slova: social networks; Instagram; online marketing; marketing of cultural institutions; integrated visual style

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2021
Datum podání práce: 30. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76901/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: