Research and development in the scope of Czech accounting regulations, IFRS and US GAAP and its impact on financial statements

Thesis title: Výzkum a vývoj v rozsahu českých účetních předpisů, IFRS a US GAAP a jeho dopad na účetní závěrky
Author: Barla, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Zelenka, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou účtování a vykazování výzkumu a vývoje. V teoretické části jsou vysvětlená a srovnána způsoby a postupy vykazováni výzkumu a vývoje podle jednotlivých účetních standardů. Jedná se konkrétně o české účetní předpisy, IFRS a US GAAP standardy. V praktické části práce jsou analyzovány účetní závěrky konkrétních společností. Analýza je zaměřená na vykazování a prezentaci informacích spojených s výzkumem a vývojem a na poukazování odlišností, které byly zjištěny.
Keywords: výzkum; vývoj; US GAAP; účetní závěrka; české účetní předpisy; IFRS
Thesis title: Research and development in the scope of Czech accounting regulations, IFRS and US GAAP and its impact on financial statements
Author: Barla, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Zelenka, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
The master thesis deals with the issue of accounting and reporting of research and development. The theoretical part explains and compares the methods and procedures of research and development according to different accounting systems. Described systems are Czech accounting regulations, International Financial Reporting Standards (IFRS) and US GAAP standards. The practical part of the thesis analyses the financial statements of companies. The analysis is focused on a reporting and a presentation of obtained pieces of information linked with research and development and on pointing out the differences that have been processed.
Keywords: research; development; R&D; IFRS; US GAAP; financial statement; Czech accounting regulations

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 11. 2020
Date of submission: 14. 5. 2021
Date of defense: 23. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75033/podrobnosti

Files for download

    Last update: