Výzkum a vývoj v rozsahu českých účetních předpisů, IFRS a US GAAP a jeho dopad na účetní závěrky

Název práce: Výzkum a vývoj v rozsahu českých účetních předpisů, IFRS a US GAAP a jeho dopad na účetní závěrky
Autor(ka) práce: Barla, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou účtování a vykazování výzkumu a vývoje. V teoretické části jsou vysvětlená a srovnána způsoby a postupy vykazováni výzkumu a vývoje podle jednotlivých účetních standardů. Jedná se konkrétně o české účetní předpisy, IFRS a US GAAP standardy. V praktické části práce jsou analyzovány účetní závěrky konkrétních společností. Analýza je zaměřená na vykazování a prezentaci informacích spojených s výzkumem a vývojem a na poukazování odlišností, které byly zjištěny.
Klíčová slova: výzkum; vývoj; US GAAP; účetní závěrka; české účetní předpisy; IFRS
Název práce: Research and development in the scope of Czech accounting regulations, IFRS and US GAAP and its impact on financial statements
Autor(ka) práce: Barla, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis deals with the issue of accounting and reporting of research and development. The theoretical part explains and compares the methods and procedures of research and development according to different accounting systems. Described systems are Czech accounting regulations, International Financial Reporting Standards (IFRS) and US GAAP standards. The practical part of the thesis analyses the financial statements of companies. The analysis is focused on a reporting and a presentation of obtained pieces of information linked with research and development and on pointing out the differences that have been processed.
Klíčová slova: research; development; R&D; IFRS; US GAAP; financial statement; Czech accounting regulations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2020
Datum podání práce: 14. 5. 2021
Datum obhajoby: 23. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75033/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: