Application of linear model of costs, revenues and profit in particular company

Thesis title: Aplikace lineárního modelu nákladů, výnosů a zisku na konkrétním podniku
Author: Zítová, Klára
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hetfleiš, Vladislav
Opponents: Knorová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím lineárního modelu na konkrétním podniku. V souvislosti s ním bylo nejprve využito několik metod, které slouží ke členění nákladů, aby bylo možné model použít. Po analýze dat konkrétní společnosti a dosazení jednotlivých parametrů do lineárního modelu byl zjištěn hlavní parametr – zisk.
Keywords: Lineární model; Variabilní náklady; Fixní náklady; Zisk; Hlavní výdělečná činnost
Thesis title: Application of linear model of costs, revenues and profit in particular company
Author: Zítová, Klára
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hetfleiš, Vladislav
Opponents: Knorová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the application of the linear model in a particular company. In order to use this model, there were several methods applied to obtain the cost structure. After the accounting data analysis of the particular company and substitution of each individual parameter in the linear model, the main parameter – profit – was determined.
Keywords: Linear model; Variable costs; Fixed costs; Profit; Main gainful activity

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 2. 2021
Date of submission: 24. 5. 2021
Date of defense: 8. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76209/podrobnosti

Files for download

    Last update: