Aplikace lineárního modelu nákladů, výnosů a zisku na konkrétním podniku

Název práce: Aplikace lineárního modelu nákladů, výnosů a zisku na konkrétním podniku
Autor(ka) práce: Zítová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hetfleiš, Vladislav
Oponenti práce: Knorová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím lineárního modelu na konkrétním podniku. V souvislosti s ním bylo nejprve využito několik metod, které slouží ke členění nákladů, aby bylo možné model použít. Po analýze dat konkrétní společnosti a dosazení jednotlivých parametrů do lineárního modelu byl zjištěn hlavní parametr – zisk.
Klíčová slova: Lineární model; Variabilní náklady; Fixní náklady; Zisk; Hlavní výdělečná činnost
Název práce: Application of linear model of costs, revenues and profit in particular company
Autor(ka) práce: Zítová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hetfleiš, Vladislav
Oponenti práce: Knorová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the application of the linear model in a particular company. In order to use this model, there were several methods applied to obtain the cost structure. After the accounting data analysis of the particular company and substitution of each individual parameter in the linear model, the main parameter – profit – was determined.
Klíčová slova: Linear model; Variable costs; Fixed costs; Profit; Main gainful activity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2021
Datum podání práce: 24. 5. 2021
Datum obhajoby: 8. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76209/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: