Calculation of a construction company project

Thesis title: Kalkulace zakázky na příkladu stavebního podniku
Author: Kotsyk, Yana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Křehnáčová, Aneta
Opponents: Petera, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem této práce je analýza nákladů a kalkulaci v stavebním podniků. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje manažerskému účetnictví, nákladům a kalkulacím. V aplikační části je představen podnik a konkrétní zakázka, na které je provedená analýza stávajícího systému členění nákladů a sestavování kalkulací. Následně je poskytnuta kritika a navržena optimalizační opatření.
Keywords: Náklady; kalkulace; kalkulační vzorec
Thesis title: Calculation of a construction company project
Author: Kotsyk, Yana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Křehnáčová, Aneta
Opponents: Petera, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is analysis of costs and calculations in the construction company. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with managerial accounting, costs and calculations. The application part introduces the company and a particular project, for which analysis of costs and calculations is performed. Consequently, there is a criticism and some recommendations.
Keywords: Costs; calculation; costing model

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 11. 2020
Date of submission: 19. 1. 2022
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75202/podrobnosti

Files for download

    Last update: