Kalkulace zakázky na příkladu stavebního podniku

Název práce: Kalkulace zakázky na příkladu stavebního podniku
Autor(ka) práce: Kotsyk, Yana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křehnáčová, Aneta
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je analýza nákladů a kalkulaci v stavebním podniků. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje manažerskému účetnictví, nákladům a kalkulacím. V aplikační části je představen podnik a konkrétní zakázka, na které je provedená analýza stávajícího systému členění nákladů a sestavování kalkulací. Následně je poskytnuta kritika a navržena optimalizační opatření.
Klíčová slova: Náklady; kalkulace; kalkulační vzorec
Název práce: Calculation of a construction company project
Autor(ka) práce: Kotsyk, Yana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křehnáčová, Aneta
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the bachelor thesis is analysis of costs and calculations in the construction company. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with managerial accounting, costs and calculations. The application part introduces the company and a particular project, for which analysis of costs and calculations is performed. Consequently, there is a criticism and some recommendations.
Klíčová slova: Costs; calculation; costing model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 11. 2020
Datum podání práce: 19. 1. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75202/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: