Rare Earth Element (REEs) in international trade

Thesis title: Rare Earth Element (REEs) in international trade
Author: Ghazanfar, Heela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Mazánková, Zuzana
Thesis language: English
Abstract:
Abstract The global demand for rare earths is expected to see an upward trend. A major concern in the industry is China's monopoly over the supply chain. This thesis focuses on rare earth elements in international trade. The aim is to identify the role of rare earth elements in international trade and point out the current challenges and opportunities. This bachelor's thesis attempts to comprehend past research both at the supply level and at the demand level. The study investigates the specifics of doing business with rare earth elements, globally estimated reserves and the environmental impacts of rare earth mining. To find out the role of rare earth elements in international trade, the position of the two major players in the global REEs industry: China and the United States, has been studied. This thesis indicates that to secure the supply and reduce the world's reliance on Chinese rare-earth metals, the top importers should concentrate more on projects outside of China. Plus, more research should be done on huge estimated reserves, business model innovation, and REEs recycling technology innovation.
Keywords: Rare-earth elements; applications; China
Thesis title: Roli vzácných kovů v mezinárodním obchodě
Author: Ghazanfar, Heela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Mazánková, Zuzana
Thesis language: English
Abstract:
Abstrakt: Celosvětová poptávka po vzácných surovinách bude mít stoupající trend. Největším problémem je čínský monopol, který se projevuje v hodnotových řetězcích. Práce je zaměřena na vzácné kovy v mezinárodním obchodě. Hlavním cílem je identifikovat roli vzácných kovů v mezinárodním obchodě a podtrhnout současné hlavní výzvy a příležitosti. Práce zkoumá nabídkovou i poptávkovou stranu. Studie se zaměřuje na specifika podnikání se vzácnými surovinami, globálně odhaduje rezerva a dopady těžby vzácných kovů na životní prostředí. K nalezení role vzácných kovů v mezinárodním obchodě je zkoumána pozice dvou hlavních hráčů v tomto průmyslu, Číny a USA. Práce indikuje, že k zabezpečení dodávek a redukování světové závislosti na čínské produkci vzácných kovů se musí hlavní importéři zaměřit více na projekty mimo Čínu. Dále musí být prozkoumáno více příležitostí k využití rezerv a zavedení inovativních modelů podnikání včetně recyklace vzácných kovů.
Keywords: aplikace; Čína; Vzácné kovy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 9. 2020
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 8. 9. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74028/podrobnosti

Files for download

    Last update: