Roli vzácných kovů v mezinárodním obchodě

Název práce: Rare Earth Element (REEs) in international trade
Autor(ka) práce: Ghazanfar, Heela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Abstract The global demand for rare earths is expected to see an upward trend. A major concern in the industry is China's monopoly over the supply chain. This thesis focuses on rare earth elements in international trade. The aim is to identify the role of rare earth elements in international trade and point out the current challenges and opportunities. This bachelor's thesis attempts to comprehend past research both at the supply level and at the demand level. The study investigates the specifics of doing business with rare earth elements, globally estimated reserves and the environmental impacts of rare earth mining. To find out the role of rare earth elements in international trade, the position of the two major players in the global REEs industry: China and the United States, has been studied. This thesis indicates that to secure the supply and reduce the world's reliance on Chinese rare-earth metals, the top importers should concentrate more on projects outside of China. Plus, more research should be done on huge estimated reserves, business model innovation, and REEs recycling technology innovation.
Klíčová slova: Rare-earth elements; applications; China
Název práce: Roli vzácných kovů v mezinárodním obchodě
Autor(ka) práce: Ghazanfar, Heela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Abstrakt: Celosvětová poptávka po vzácných surovinách bude mít stoupající trend. Největším problémem je čínský monopol, který se projevuje v hodnotových řetězcích. Práce je zaměřena na vzácné kovy v mezinárodním obchodě. Hlavním cílem je identifikovat roli vzácných kovů v mezinárodním obchodě a podtrhnout současné hlavní výzvy a příležitosti. Práce zkoumá nabídkovou i poptávkovou stranu. Studie se zaměřuje na specifika podnikání se vzácnými surovinami, globálně odhaduje rezerva a dopady těžby vzácných kovů na životní prostředí. K nalezení role vzácných kovů v mezinárodním obchodě je zkoumána pozice dvou hlavních hráčů v tomto průmyslu, Číny a USA. Práce indikuje, že k zabezpečení dodávek a redukování světové závislosti na čínské produkci vzácných kovů se musí hlavní importéři zaměřit více na projekty mimo Čínu. Dále musí být prozkoumáno více příležitostí k využití rezerv a zavedení inovativních modelů podnikání včetně recyklace vzácných kovů.
Klíčová slova: aplikace; Čína; Vzácné kovy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74028/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: