The Kurdish question: Kurdistan and its relevance within the politics of the Middle East

Thesis title: The Kurdish question: Kurdistan and its relevance within the politics of the Middle East
Author: Šmakal, Filip
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Huntley, Matthew David
Opponents: Kočí, Kateřina
Thesis language: English
Abstract:
This thesis attempts to find out whether the formation of Kurdistan would be a viable solution to the Kurdish question and would stop the suffering of the Kurds of the three countries, which they have been subjected to for the past one hundred years. It does this using Constructivist theory to identify Kurdish identity and its struggles.
Keywords: Nationalism; Opression; Kurdistan; Pan-Kurdism; Identity
Thesis title: Kurdská otázka: Kurdistán a jeho význam v politice Středního východu
Author: Šmakal, Filip
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Huntley, Matthew David
Opponents: Kočí, Kateřina
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se pokouší zjistit, zda by vytvoření Kurdistánu bylo životaschopným řešením kurdské otázky a zastavilo utrpení Kurdů ze tří zemí, kterým byli vystaveni posledních sto let. Dělá to pomocí konstruktivistické teorie k identifikaci kurdské identity a jejích bojů.
Keywords: Kurdistán; Kurdská otázka; Identita; Nacionalismus; Pankurdismus

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 9. 2020
Date of submission: 25. 6. 2021
Date of defense: 1. 9. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74120/podrobnosti

Files for download

    Last update: