Kurdská otázka: Kurdistán a jeho význam v politice Středního východu

Název práce: The Kurdish question: Kurdistan and its relevance within the politics of the Middle East
Autor(ka) práce: Šmakal, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Huntley, Matthew David
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis attempts to find out whether the formation of Kurdistan would be a viable solution to the Kurdish question and would stop the suffering of the Kurds of the three countries, which they have been subjected to for the past one hundred years. It does this using Constructivist theory to identify Kurdish identity and its struggles.
Klíčová slova: Nationalism; Opression; Kurdistan; Pan-Kurdism; Identity
Název práce: Kurdská otázka: Kurdistán a jeho význam v politice Středního východu
Autor(ka) práce: Šmakal, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Huntley, Matthew David
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se pokouší zjistit, zda by vytvoření Kurdistánu bylo životaschopným řešením kurdské otázky a zastavilo utrpení Kurdů ze tří zemí, kterým byli vystaveni posledních sto let. Dělá to pomocí konstruktivistické teorie k identifikaci kurdské identity a jejích bojů.
Klíčová slova: Kurdistán; Kurdská otázka; Identita; Nacionalismus; Pankurdismus

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 1. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74120/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: