Development and Problems of Sanitation and Drinking Water in India in the Context of SDG No. 6

Thesis title: Vývoj a problémy sanitace a pitné vody v Indii v kontextu SDG č. 6
Author: Klobouková, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sejkora, Jiří
Opponents: De Castro, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
Přestože dostupnost pitné vody a sanitace se neustále zlepšuje, stále není v některých zemích dostatečná, jako právě v Indii. Práce se zabývá pitnou vodou a sanitací v Indii v kontextu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), konkrétně cíle č. 6. Cílem práce je proto „vyhodnotit trendy v oblasti sanitace a přístupu k pitné vodě v Indii v kontextu SDG č. 6".
Keywords: pitná voda; sanitace; Cíle udržitelného rozvoje (SDGs); Indie
Thesis title: Development and Problems of Sanitation and Drinking Water in India in the Context of SDG No. 6
Author: Klobouková, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sejkora, Jiří
Opponents: De Castro, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
Although the availability of drinking water and sanitation is constantly improving, it is still not sufficient in some countries, as in India. The diploma thesis deals with drinking water and sanitation in India in the context of the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically Goal 6. The aim of the thesis is therefore to "evaluate the trends in sanitation and access to drinking water in India in the context of SDG No 6 ".
Keywords: sanitation; drinking water; Sustainable Development Goals; India

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 9. 2020
Date of submission: 25. 6. 2021
Date of defense: 8. 9. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74052/podrobnosti

Files for download

    Last update: