Vývoj a problémy sanitace a pitné vody v Indii v kontextu SDG č. 6

Název práce: Vývoj a problémy sanitace a pitné vody v Indii v kontextu SDG č. 6
Autor(ka) práce: Klobouková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Přestože dostupnost pitné vody a sanitace se neustále zlepšuje, stále není v některých zemích dostatečná, jako právě v Indii. Práce se zabývá pitnou vodou a sanitací v Indii v kontextu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), konkrétně cíle č. 6. Cílem práce je proto „vyhodnotit trendy v oblasti sanitace a přístupu k pitné vodě v Indii v kontextu SDG č. 6".
Klíčová slova: pitná voda; sanitace; Cíle udržitelného rozvoje (SDGs); Indie
Název práce: Development and Problems of Sanitation and Drinking Water in India in the Context of SDG No. 6
Autor(ka) práce: Klobouková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Although the availability of drinking water and sanitation is constantly improving, it is still not sufficient in some countries, as in India. The diploma thesis deals with drinking water and sanitation in India in the context of the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically Goal 6. The aim of the thesis is therefore to "evaluate the trends in sanitation and access to drinking water in India in the context of SDG No 6 ".
Klíčová slova: sanitation; drinking water; Sustainable Development Goals; India

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74052/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: