Marketing brand communication of the acne product "La Roche Posay" by L´Oréal

Thesis title: Marketingová komunikace značky proti akné La Roche Posay společností L´Oréal
Author: Talybova, Leyla
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Koudelka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním tématem této práce je marketingová komunikace a ukázka její praktické aplikace francouzskou kosmetickou společností L´Oréal. Konkrétně se práce zaměřuje na výrobek z řady proti akné La Roche Posay. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které se týkají obsahu tématu, dále následuje stručné představení samotné firmy a jejich produktů, na základě rešerše je stručně charakterizován způsob marketingové komunikace u kosmetických firem všeobecně. Praktická část se věnuje analýze marketingové komunikace výrobku proti akné La Roche Posay, a to na základě dotazníkového šetření v rámci kvantitativního výzkumu, který s sebou přináší výsledky komunikační strategie marketingových aktivit ve společnosti L´Oréal. Dotazník je sestaven tak, aby zjistil nejrozšířenější způsoby komunikace mezi firmami a zákazníkem, na základě těchto zjištění pak byla navržena další doporučení. Svým rozsahem a významem se jedná o jeden ze základních stavebních kamenů všech komunikačních kampaní. Závěrečná část práce analyzuje zjištěné výsledky z dotazníkového šetření s cílem navrhnout opatření na zlepšení či zvýšení kvality marketingové komunikace u výrobku proti akné La Roche Posay, a to se zaměřením na sociální média.
Keywords: marketing; marketingová komunikace; marketingový komunikační mix; komunikační nástroje; kosmetické firmy; propagace značky; sociální sítě
Thesis title: Marketing brand communication of the acne product "La Roche Posay" by L´Oréal
Author: Talybova, Leyla
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Koudelka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The main topic of this work is marketing communication and its demonstration of practical application by the French cosmetic company L´Oréal. Specifically, the work focuses on the La Roche Posay anti-acne product. The theoretical part defines the basic concepts that relate to the content of the topic, then a brief introduction of the company itself and their products, based on the research is briefly characterized the method of marketing communication common in cosmetic companies in general. The practical part is devoted to the analysis of marketing communication of the product against acne La Roche Posay, based on a questionnaire survey in quantitative research, which brings with it the results of the communication strategy of marketing activities in the company L´Oréal. The way questionnaire is built helps to find out tools of communication between companies and their customers. Due to its scope and importance, it is one of the basic building blocks of all communication campaigns. The final part of the work analyses the results of the questionnaire survey in order to propose measures to improve or increase the quality of marketing communication for the product against acne La Roche Posay specialized in social media.
Keywords: marketing; marketing communication; marketing communication mix; communication tools; cosmetic companies; brand promotion; social media

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 12. 2020
Date of submission: 29. 7. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75635/podrobnosti

Files for download

    Last update: