Prague integrated transport train line S7

Thesis title: Vlaková linka pražské integrované dopravy S7
Author: Čápová, Eva
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Zelený, Lubomír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zaměřovala na analýzu linky pražské integrované dopravy S7, přesněji analýzu situace týkající se četných zpoždění, nedojetí spojů a omezení na této trati. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Kdy je v teoretické části zpracována literární rešerše a dále popsána trať S7 z obecného hlediska, vlaky nacházející se na trati, železniční zařízení a jízdní řády. V praktické části bylo nutné situaci kvantifikovat, tedy pomocí reálných průměrných zpoždění vlaků, průměrné frekvence zpoždění a maximálních a minimálních zpoždění.
Keywords: Trasa Praha - Beroun; optimalizace; zpoždění; Linka S7
Thesis title: Prague integrated transport train line S7
Author: Čápová, Eva
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Zelený, Lubomír
Thesis language: Česky
Abstract:
This work is focused on the analysis of the line S7 of Prague integrated transport line, more precisely the analysis of the situation regarding numerous delays, non-arrival of trains and restrictions on this line. This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains a literature research, the S7 line is described from a general point of view, types of trains located on the line, railway equipment and timetables. In the practical part, it was necessary to quantify the situation, by using real average train delays, average delay frequency and maximum and minimum time of delays.
Keywords: S7 train line; train route Prague - Beroun; optimalization; delay

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 10. 2020
Date of submission: 19. 8. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74825/podrobnosti

Files for download

    Last update: