Disruptive trends in Automotive Industry and its impact on OEMs

Thesis title: Disruptive trends in Automotive Industry and its impact on OEMs
Author: Kovařík, Lubomír
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kopkáně, Heřman
Opponents: Sieber, Patrik
Thesis language: English
Abstract:
The automotive industry is on the verge of a massive transformation driven by several disruptive trends that will affect the functioning of original equipment manufacturer. This thesis aims to identify those trends, measure their impact on the automotive industry, and identify which one impacts the industry and original equipment manufactures the most. All the conclusions are based on an extensive literature review, results from the questionnaire distributed among automotive consulting experts, and in-depth interviews with the experts. The results indicate that the three most disruptive trends for the future of automotive are: electric vehicles autonomous driving, and connectivity. Further, the industry impact matrix was created to display all the important trends and compare their overall impact on the automotive industry to the degree of certainty.
Keywords: OEMs; Automotive Industry; Autonomous vehicles (AV); Electric vehicles (EV); Connectivity; Car sharing; Mobility as a Service (MaaS)
Thesis title: Rušivé trendy v automobilovém průmyslu a jejich dopad na OEMs
Author: Kovařík, Lubomír
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kopkáně, Heřman
Opponents: Sieber, Patrik
Thesis language: English
Abstract:
Automobilový průmysl se nachází na pokraji masivní transformace poháněné několika rušivými trendy, které ovlivní fungování mnoha automobilek v tomto odvětví. Tato diplomová práce si klade za cíl identifikovat tyto trendy, změřit jejich dopad na automobilový průmysl a zjistit, který z nich má na tento průmysl a výrobce největší dopad. Všechny závěry jsou založeny na rozsáhlém přehledu literatury, výsledcích z dotazníkového řešení distribuovaného mezi odborníky z nejmenované poradenské společnosti působící v oblasti automotivu a na hloubkových rozhovorech s těmito experty. Výsledky naznačily, že tři nejvíce rušivé trendy pro budoucnost automobilového průmyslu jsou: EV, autonomní vozidla a konektivita. Na závěr této práce byla vytvořena matice dopadu na průmysl, která zachycuje všechny důležité trendy a srovnává jejich dopad na automobilový průmysl v závislosti na jejich pravděpodobnost uskutečnění.
Keywords: Mobilita jako služba; OEMs; Automobilový průmysl; Autonomní řízení; Elektrická vozidla; Konektivita; Sdílená vozidla

Information about study

Study programme: International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 1. 2021
Date of submission: 25. 8. 2021
Date of defense: 23. 9. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75966/podrobnosti

Files for download

    Last update: