Imitation in the toy industry: perception and purchase intention of LEGO copycats by Ukrainian shoppers

Thesis title: Imitation in the toy industry: perception and purchase intention of LEGO copycats by Ukrainian shoppers
Author: Lifanteva, Elena
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Karlíček, Miroslav
Opponents: Edgerley Šťovíček, Michaela
Thesis language: English
Abstract:
The purpose of this thesis is to investigate the perception of LEGO copycats in comparison to the original brand products by Ukrainian shoppers and factors influencing the purchase decision. Based on the results of two qualitative studies, focus groups and semi-structured in-depth interviews, this thesis defines factors that can positively influence the perception of the LEGO brand and motivate to purchase its toys. Factors reinforcing the perception are quality, relevance for children, education, and family building culture. The research of this thesis also emerged factors impacting the purchase intention: product involvement, product familiarity, brand sensitivity, brand loyalty, price sensitivity, LEGO investment, gifting, and spontaneous purchase. These findings are illustrated in the developed model of shoppers’ perception and purchase intention.
Keywords: copycats; perception; purchase intention; toy industry; LEGO
Thesis title: Imitace v odvětví hraček: vnímání a nákupní záměr LEGO copycats ukrajinskými nakupujících
Author: Lifanteva, Elena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Karlíček, Miroslav
Opponents: Edgerley Šťovíček, Michaela
Thesis language: English
Abstract:
Účelem této práce je prozkoumat vnímání LEGO kopií ve srovnání s produkty původní značky ukrajinskými zákazníky a faktory ovlivňující rozhodnutí o koupi. Na základě výsledků dvou kvalitativních studií, cílových skupin a polostrukturovaných hloubkových rozhovorů, tato práce definuje faktory, které mohou pozitivně ovlivnit vnímání značky LEGO a motivovat k nákupu jejích hraček. Faktory posilující vnímání jsou kvalita, význam pro děti, vzdělání a stavební kultura v rodině. Z výzkumu této práce vyplynuly také faktory ovlivňující nákupní záměr: zapojení produktu, obeznámenost s produktem, citlivost na značku, loajalita ke značce, citlivost na cenu, investice LEGO, darování a spontánní nákup. Tato zjištění jsou ilustrována na rozvinutém modelu vnímání a nákupního záměru nakupujících.
Keywords: vnímání; hračkářský průmysl; copycats; LEGO; nákupní záměr

Information about study

Study programme: International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 11. 2020
Date of submission: 25. 8. 2021
Date of defense: 30. 9. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75285/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: