Imitace v odvětví hraček: vnímání a nákupní záměr LEGO copycats ukrajinskými nakupujících

Název práce: Imitation in the toy industry: perception and purchase intention of LEGO copycats by Ukrainian shoppers
Autor(ka) práce: Lifanteva, Elena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Edgerley Šťovíček, Michaela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to investigate the perception of LEGO copycats in comparison to the original brand products by Ukrainian shoppers and factors influencing the purchase decision. Based on the results of two qualitative studies, focus groups and semi-structured in-depth interviews, this thesis defines factors that can positively influence the perception of the LEGO brand and motivate to purchase its toys. Factors reinforcing the perception are quality, relevance for children, education, and family building culture. The research of this thesis also emerged factors impacting the purchase intention: product involvement, product familiarity, brand sensitivity, brand loyalty, price sensitivity, LEGO investment, gifting, and spontaneous purchase. These findings are illustrated in the developed model of shoppers’ perception and purchase intention.
Klíčová slova: copycats; perception; purchase intention; toy industry; LEGO
Název práce: Imitace v odvětví hraček: vnímání a nákupní záměr LEGO copycats ukrajinskými nakupujících
Autor(ka) práce: Lifanteva, Elena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Edgerley Šťovíček, Michaela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Účelem této práce je prozkoumat vnímání LEGO kopií ve srovnání s produkty původní značky ukrajinskými zákazníky a faktory ovlivňující rozhodnutí o koupi. Na základě výsledků dvou kvalitativních studií, cílových skupin a polostrukturovaných hloubkových rozhovorů, tato práce definuje faktory, které mohou pozitivně ovlivnit vnímání značky LEGO a motivovat k nákupu jejích hraček. Faktory posilující vnímání jsou kvalita, význam pro děti, vzdělání a stavební kultura v rodině. Z výzkumu této práce vyplynuly také faktory ovlivňující nákupní záměr: zapojení produktu, obeznámenost s produktem, citlivost na značku, loajalita ke značce, citlivost na cenu, investice LEGO, darování a spontánní nákup. Tato zjištění jsou ilustrována na rozvinutém modelu vnímání a nákupního záměru nakupujících.
Klíčová slova: vnímání; hračkářský průmysl; copycats; LEGO; nákupní záměr

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 30. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75285/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: