Financial analysis of the company DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s

Thesis title: Finanční analýza DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s
Author: Koutek, Matěj
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Heršálek, Petr
Opponents: Dufková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za období 2015-2019 a její porovnání s vybranými konkurenty. Finanční ukazatele, které byly vybrány, jsou nejprve popsány z hlediska teorie a poté výpočtem aplikovány na analyzovaný podnik a konkurenci, s následným komentářem. V závěru jsou shrnuty hlavní poznatky z jednotlivých kapitol.
Keywords: DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.; finanční analýza; SWOT analýza; finanční plán
Thesis title: Financial analysis of the company DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s
Author: Koutek, Matěj
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Heršálek, Petr
Opponents: Dufková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim goal of this bachelor thesis is to make financial analysis of company DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s during the period between 2015 and 2019 and compare it with its competitors. Financial indicators, which have been selected are firstly defined from a theoretical point of view and then by calculation apllied to the analysed company and its competitors followed by comment. The main findings from individual chapters are summarized in the conclusion.
Keywords: SWOT analysis; financial plan; DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.; financial analysis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 2. 2021
Date of submission: 30. 8. 2021
Date of defense: 10. 9. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76299/podrobnosti

Files for download

    Last update: