Finanční analýza DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s

Název práce: Finanční analýza DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s
Autor(ka) práce: Koutek, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heršálek, Petr
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za období 2015-2019 a její porovnání s vybranými konkurenty. Finanční ukazatele, které byly vybrány, jsou nejprve popsány z hlediska teorie a poté výpočtem aplikovány na analyzovaný podnik a konkurenci, s následným komentářem. V závěru jsou shrnuty hlavní poznatky z jednotlivých kapitol.
Klíčová slova: DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.; finanční analýza; SWOT analýza; finanční plán
Název práce: Financial analysis of the company DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s
Autor(ka) práce: Koutek, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heršálek, Petr
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim goal of this bachelor thesis is to make financial analysis of company DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s during the period between 2015 and 2019 and compare it with its competitors. Financial indicators, which have been selected are firstly defined from a theoretical point of view and then by calculation apllied to the analysed company and its competitors followed by comment. The main findings from individual chapters are summarized in the conclusion.
Klíčová slova: SWOT analysis; financial plan; DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2021
Datum podání práce: 30. 8. 2021
Datum obhajoby: 10. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76299/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: