Differentiation of luxury brand products in the Czech Republic

Thesis title: Diferenciace produktů luxusních značek v ČR
Author: Gablakhat, Aibol
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Vávra, Oldřich
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou diferenciace produktů luxusních značek na modním trhu v České republice. Analýza je prováděna na vzorku vybraných značek Louis Vuitton a Blanka Matragi. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou nákupního chování spotřebitelů, popisem trhu luxusního zboží a prvky marketingového mixu. Dále je představení firem Louis Vuitton a Blanka Matragi. V praktické části je zhodnocena pozice vybraných značek pomocí analýzy marketingového mixu. Práce obsahuje dotazníkové šetření o vnímání luxusu, stejně jako značky Louis Vuitton a Blanka Matragi, následuje rozhovor s odborným obchodníkem vybrané společnosti. Dále je doporučení změny marketingového mixu na základě dotazníku a porovnání marketingového mixu firem.
Keywords: Diferenciace; Luxus; Marketingový mix
Thesis title: Differentiation of luxury brand products in the Czech Republic
Author: Gablakhat, Aibol
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Vávra, Oldřich
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of differentiation of luxury brand products on the fashion market in the Czech Republic. The analysis is performed on a sample of two selected brands Louis Vuitton and Blanka Matragi. The bachelor thesis is divided into two parts, theoritical and practical. The theoritical part deals with the issue of consumer shopping behaviour, the description of the luxury goods market and the elements of marketing mix. Brands Louis Vuitton and Blanka Matragi are also introduced. The practical part contains the evaluation of the position of selected brands through the analysis of the marketing mix. Practical part shows also analysis of questionnaire focused on perception of luxury and on Louis Vuitton and Blanka Matragi as well, followed by an interview with a professional salesman of a selected company. In the end, will be provided a recommendation to change the marketing mix based on questionnaires and a comparison of the marketing mix of two companies.
Keywords: Luxury; Differentiation; Marketing mix

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 10. 2020
Date of submission: 20. 9. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74589/podrobnosti

Files for download

    Last update: