Building brand in e-commerce

Thesis title: Budování značky v e-commerce
Author: Krychfalushii, Bohdan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Procházková, Markéta
Opponents: Savina, Oxana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak vybudovat značku začínající firmy na českém trhu e-commerce. Na základě analýzy značky podniku a jeho marketingové komunikace se zákazníky zjistit v čem spočívá hlavní síla tzv. brandování, navrhneme konkrétní řešení momentálních potíží firmy a doporučíme další cesty rozvoje značky. Metodologická část práce uvádí informace o metodách a nástrojích, které budou použity v praktické časti. V praktické části je proveden výzkum a analýza dat hodnocení obchodu. Na tyto výzkumné metody navazuje syntéza sekundárních a primárních dat. Dále následuje ověření hypotéz. Na základě výsledků budou formulována doporučení, jež by měla zlepšit chovaní firmy k zákazníkům a zvýšit povědomí o jejích produktech.
Keywords: Síla značky; Značka; E-commerce; Marketingová komunikace
Thesis title: Building brand in e-commerce
Author: Krychfalushii, Bohdan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Procházková, Markéta
Opponents: Savina, Oxana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out how to build a brand of a start-up company on the Czech e-commerce market. Based on the analysis of the company's brand and its marketing communication with customers, we will find out what the main strength of branding is, propose specific solutions to the company's current problems and recommend further ways of brand development. The methodological part of the thesis provides information about the methods and tools that will be used in the practical part, which are a questionnaire survey of the evaluation of the store by its customers and an in-depth interview with the owner of the company. These research methods are followed by the synthesis of secondary and primary data. This is followed by the testing of the hypotheses. Based on the results, recommendations will be formulated to improve the firm's behaviour towards its customers and increase awareness of its products.
Keywords: Brand; Brand strangth; Marketing communication; E-commerce

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 3. 2021
Date of submission: 21. 9. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76490/podrobnosti

Files for download

    Last update: