Expansion of e-shop to foreign market

Thesis title: Expanze e-shopu na zahraniční trh
Author: Sirbu, Daniel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Procházková, Markéta
Opponents: Sůva, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout, podle předem podnikem zvolených kritérií, nejlepší země k expanzi vybraného e-shopu na zahraniční trh. Práce je rozdělená na pět částí. V teoretické části je vysvětlen pojem e-commerce a online marketing, kde je pospáno, co vše je součástí online marketingu od SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay Per Click) až po sociální sítě. V druhé části je vysvětlena metodologie postupu při tvorbě analýzy zahraničních trhů a výběrů dvou vítězných zemích. Třetí kapitola je věnovaná analýze současného stavu online marketingu daného e-shopu. V praktické části jsou podnikem zvolená kritéria srovnávána a k nim přiřazovaná váha, které slouží k analýze a výběru vhodné zemi k expanzi. Srovnávanými zeměmi jsou Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Portugalsko. Na vyhodnocení vybraných zemí k expanzi jsou použity metody vícekriteriálního hodnocení.
Keywords: PPC; SEO; expanze do zahraničí; e-commerce; online marketing
Thesis title: Expansion of e-shop to foreign market
Author: Sirbu, Daniel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Procházková, Markéta
Opponents: Sůva, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to propose, according to the criteria chosen in advance by the company, the best countries for the expansion of the selected e-shop on the foreign market. The thesis is divided into five parts. In the theoretical part, the concept of e-commerce and online marketing is explained, where everything that is part of online marketing is discussed, from SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay Per Click) to social networks. The second part explains the methodology behind the process of creating an analysis of foreign markets and the selection of two winning countries. The third chapter is devoted to the analysis of the current state of online marketing of the e-shop. In the practical part, the criteria chosen by the company are compared and weight assigned to them to analyze and select two suitable countries for expansion. The countries compared include Slovakia, Romania, Hungary, Poland and Portugal. Multi-criteria evaluation methods are used to evaluate the best countries for expansion.
Keywords: SEO; e-commerce; online marketing; international expansion; PPC

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 3. 2021
Date of submission: 22. 9. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76494/podrobnosti

Files for download

    Last update: