Description of networking activities in a selected company

Thesis title: Zmapování a popis networkingové činnosti v konkrétní společnosti
Author: Šimáková, Šárka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Králová, Tereza
Opponents: Motlová, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním a popisem networkingové činnosti vybrané společnosti. Teoretická část práce obsahuje specifikaci tématu, popis klíčových dovedností a vlastností nutných pro networking. Praktická část práce se zaměřuje na popis současné networkingové činnosti společnosti a na to, jak o stávající kontakty pečuje, jakým způsobem komunikuje s obchodními partnery. Zároveň se jedná o zmapování toho, jak společnost se svými kontakty pracuje v rámci interního prostředí. K získání nezbytných informací byla využita metoda polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s klíčovými osobami společnosti. Cílem práce je zjistit využívané postupy a přístupy, které se v rámci společnosti nyní uplatňují. Tyto informace jsou poté doplněny o doporučení dalších postupů vytvořených na základě informací v teoretické části.
Keywords: Business network; Networking; Automotive
Thesis title: Description of networking activities in a selected company
Author: Šimáková, Šárka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Králová, Tereza
Opponents: Motlová, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
The primary purpose of this thesis is mapping and description networking activities of a selected company. The theoretical part of this thesis contains a specification of the topic itself, a description of key skills and characteristics necessary for networking. The practical part of the work focuses on the description of the current networking activities of the company and how does it care about existing contacts, how it communicates with business partners. To obtain the necessary information the author used the method of semi-structured qualitative interviews with key people of the company. The aim of the work is to find out the used procedures and approaches that are now applied within the company. This information is then supplemented by recommendations for other procedures created on the basis of the information in the theoretical part.
Keywords: Networking; Business network; Automotive

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 12. 2020
Date of submission: 22. 9. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75435/podrobnosti

Files for download

    Last update: