Inquiry process at Škoda Auto a.s

Thesis title: Poptávkový proces ve Škodě auto a.s
Author: Heng, Byron
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Mika, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákupního procesu poptávky v nadnárodní společnosti Škoda Auto. V práci je rozebrán detailní postup celé poptávky z pohledu nákupčího a následně zhodnocení efektivity výsledného vyjednávání. Finální rozhodnutí k nominaci dodavatele na nový projekt závisí na několika prověřovacích fází, jako jsou technické jednání a cenové jednání. Pomocí případové studie proběhne analýza rozhodnutí a popřípadě zmínit místa pro zlepšení v budoucích poptávkách.
Keywords: Nákup; Dodavatel; Cena; Řízení poptávky; Jednání; Supply Chain Management
Thesis title: Inquiry process at Škoda Auto a.s
Author: Heng, Byron
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Mika, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the analysis of the purchasing demand process in the multinational company Škoda Auto. The thesis analyses the detailed process of the entire demand process from the perspective of the buyer and then evaluates the effectiveness of the resulting negotiation. The final decision to nominate a supplier for a new project depends on several screening phases such as technical negotiations, and price negotiations. Using a case study, the decision is analysed and if necessary, places for improvement in future enquiries are mentioned.
Keywords: Procurement; Supplier; Price; Inquiry managemenr; Negotiation; Supply Chain Management

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 6. 2021
Date of submission: 5. 10. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77617/podrobnosti

Files for download

    Last update: