Media planning - advertising effectiveness

Thesis title: Mediální plánování – efektivnost reklamy
Author: Jeřábek, Filip
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Hladík, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce má za cíl navrhnout pilotní řešení pro překonání informační propasti způsobené velkým počtem nástrojů v oblasti digitálního marketingu. Neexistence spolehlivého „one point of truth“ bodu velmi snižuje relevantnost dostupných dat a klade velký důraz na dobrý úsudek a senioritu každého specialisty. Výsledkem tohoto projektu je pomocí ETL transformace při využití dat z ERP systému, webové analytiky a dalších marketingových nástrojů a platforem tento „one point of truth“ vytvořit.
Keywords: Datová a webová analytika; ERP; Google Analytics; Google Tag Manager; marketingové kanály; marketingové náklady; Keboola ETL
Thesis title: Media planning - advertising effectiveness
Author: Jeřábek, Filip
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Hladík, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis aims to propose a pilot solution to overcome the information gap caused by the large number of tools in the digital marketing field. The absence of a reliable "one point of truth" greatly reduces the relevance of the available data and puts great emphasis on the good judgment and seniority of each specialist. The outcome of this project is to create this "one point of truth" through ETL transformation using data from ERP system, web analytics and other marketing tools and platforms.
Keywords: Data and web analytics; ERP; Google Analytics; Google Tag Manager; marketing channels; marketing costs; Keboola ETL

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 11. 2021
Date of submission: 5. 12. 2021
Date of defense: 25. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78816/podrobnosti

Files for download

    Last update: