ANALYSIS OF THE EDUCATION SYSTEM IN ESTONIA, FINLAND AND POLAND 2000-2020

Thesis title: ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU ESTONSKA, FINSKA A POLSKA V LETECH 2000-2020
Author: Nachtigal, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bartůsková, Lucia
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce zabývá identifikací hospodářsko-politických opatření, která měly vliv na umístění Estonska, Finska a Polska v mezinárodním šetření PISA, které každé 3 roky pořádá OECD. V práci jsou zkoumány jednotlivé vzdělávací systémy a v rámci sledovány především výdaje investované do vzdělání ze státního rozpočtu. Mezi investovanými výdaji do vzdělání a výsledky PISA existuje kladný vztah u všech 3 zemí. U Polska pomohlo vytvoření speciálního stupně takzvané nižší střední školy ke zlepšení výsledků. Zvýšení platů učitelů má nejistý vliv na výsledky v šetření PISA.
Keywords: vzdělání; vzdělávací systém; PISA; OECD
Thesis title: ANALYSIS OF THE EDUCATION SYSTEM IN ESTONIA, FINLAND AND POLAND 2000-2020
Author: Nachtigal, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bartůsková, Lucia
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the identification of the economic policy measures that have influenced the ranking of Estonia, Finland and Poland in the international PISA survey, which is organised every 3 years by the OECD. The thesis examines the individual education systems and, in particular, the expenditure invested in education by the state budget. There is a positive correlation between invested expenditure in education and PISA results for all 3 countries. For Poland, the creation of a special level of so-called lower secondary school helped to improve results. Increases in teacher salaries have an uncertain effect on PISA results.
Keywords: OECD; education system; PISA; education

Information about study

Study programme: Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 11. 2020
Date of submission: 5. 12. 2021
Date of defense: 1. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75325/podrobnosti

Files for download

    Last update: