Analysis of the Causes of Japanese-Korean Disputes from Constructivist Perspective

Thesis title: Analysis of the Causes of Japanese-Korean Disputes from Constructivist Perspective
Author: Phung, My Linh
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Přikryl, Pavel
Opponents: Rolenc, Jan Martin
Thesis language: English
Abstract:
Japan and the Republic of Korea are two developed democracies with many cultural similarities who are expected to cooperate closely on all levels to contribute to the region’s stability and prosperity. Nevertheless, the Japanese–South Korean relations are not only far from friendly, in the recent years they even deteriorated to the ‘historical low’. The illogical development of the relations featuring many fluctuations could not be explained by neither liberalism nor realism, as a result, the most plausible explanation is that the relations are not given but constructed. This construction is moreover significantly influenced by their national identities, the basis for national self-esteems. In all the major issues between South Korea and Japan, it is always national self-esteem, as interpreted by the political élites, which appears to obstruct any improvement and continues to shape the relations between Japan and South Korea today.
Keywords: Japan; Constructivism; National self-esteem; National interest; National identity; South Korea; National pride and honour; Political élites
Thesis title: Analýza příčin japonsko-korejských sporů z konstruktivistického pohledu
Author: Phung, My Linh
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Přikryl, Pavel
Opponents: Rolenc, Jan Martin
Thesis language: English
Abstract:
Japonsko a Korejská republika jsou dvě vyspělé demokracie s mnoha kulturními podobnostmi, od kterých se očekává úzká spolupráce na všech úrovních pro zachování stability regionu a přispění k jeho blahobytu. Japonsko–korejské vztahy mají nicméně nejen daleko ke přátelství, v posledních letech se dokonce dostaly do ‚historicky nejhoršího‘ bodu. Tento nelogický vývoj vztahů plný výkyvů nedokázal vysvětlit ani liberalismus, ani realismus, proto je vysvětlení, že japonsko–korejské vztahy nejsou dané, nýbrž vykontruované, nepravděpodobnější. Tato kontrukce je navíc podstatně ovlivněná národními identitami, ze kterých vychází národní sebevědomí. Právě národní sebevědomí, tak jak ho vnímají a vykládají politické elity, je nejspíše to, co ve všech největších japonsko–korejských konfliktech brání zlepšení vztahů a i dnes se dále podílí na utváření vztahů mezi Japonskem a Jižní Koreou.
Keywords: Národní hrdost a čest; Politické elity; Jižní Korea; Kontruktivismus; Národní identita; Národní zájem; Národní sebevědomí; Japonsko

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 2. 2020
Date of submission: 8. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72719/podrobnosti

Files for download

    Last update: