Analýza příčin japonsko-korejských sporů z konstruktivistického pohledu

Název práce: Analysis of the Causes of Japanese-Korean Disputes from Constructivist Perspective
Autor(ka) práce: Phung, My Linh
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Japan and the Republic of Korea are two developed democracies with many cultural similarities who are expected to cooperate closely on all levels to contribute to the region’s stability and prosperity. Nevertheless, the Japanese–South Korean relations are not only far from friendly, in the recent years they even deteriorated to the ‘historical low’. The illogical development of the relations featuring many fluctuations could not be explained by neither liberalism nor realism, as a result, the most plausible explanation is that the relations are not given but constructed. This construction is moreover significantly influenced by their national identities, the basis for national self-esteems. In all the major issues between South Korea and Japan, it is always national self-esteem, as interpreted by the political élites, which appears to obstruct any improvement and continues to shape the relations between Japan and South Korea today.
Klíčová slova: Japan; Constructivism; National self-esteem; National interest; National identity; South Korea; National pride and honour; Political élites
Název práce: Analýza příčin japonsko-korejských sporů z konstruktivistického pohledu
Autor(ka) práce: Phung, My Linh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Japonsko a Korejská republika jsou dvě vyspělé demokracie s mnoha kulturními podobnostmi, od kterých se očekává úzká spolupráce na všech úrovních pro zachování stability regionu a přispění k jeho blahobytu. Japonsko–korejské vztahy mají nicméně nejen daleko ke přátelství, v posledních letech se dokonce dostaly do ‚historicky nejhoršího‘ bodu. Tento nelogický vývoj vztahů plný výkyvů nedokázal vysvětlit ani liberalismus, ani realismus, proto je vysvětlení, že japonsko–korejské vztahy nejsou dané, nýbrž vykontruované, nepravděpodobnější. Tato kontrukce je navíc podstatně ovlivněná národními identitami, ze kterých vychází národní sebevědomí. Právě národní sebevědomí, tak jak ho vnímají a vykládají politické elity, je nejspíše to, co ve všech největších japonsko–korejských konfliktech brání zlepšení vztahů a i dnes se dále podílí na utváření vztahů mezi Japonskem a Jižní Koreou.
Klíčová slova: Národní hrdost a čest; Politické elity; Jižní Korea; Kontruktivismus; Národní identita; Národní zájem; Národní sebevědomí; Japonsko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2020
Datum podání práce: 8. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72719/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: