Possibilities of Diversification of the Russian Economy

Thesis title: Možnosti diverzifikace ruské ekonomiky
Author: Tyšerová, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jiránková, Martina
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: Česky
Abstract:
Nerostné suroviny jsou považovány za zdroj bohatství, přesto mohou přispívat k zpomalení ekonomického růstu a destabilizaci ekonomiky. Tento jev se nazývá prokletí přírodních zdrojů a je hrozbou pro většinu nerostně bohatých zemí. Jedním způsobem, jak se vyhnout prokletí přírodních zdrojů, je včasná diverzifikace ekonomiky. Cílem této práce je, na příkladu Ruské federace, prozkoumat vliv nerostných suroviny na ekonomiku a navrhnout vhodnou diverzifikační strategii. Za nejvhodnější strategii pro diverzifikaci ruské ekonomiky byl zvolen rozvoj cestovního ruchu. Tato strategie byla zvolena na základě srovnání Ruské federace se Saudskou Arábií a Kanadou.
Keywords: Saudská Arábie; Ruská federace; Kanada; Nerostné suroviny; Diverzifikace ekonomiky; Prokletí přírodních zdrojů; Turismus
Thesis title: Possibilities of Diversification of the Russian Economy
Author: Tyšerová, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jiránková, Martina
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: Česky
Abstract:
Natural resources are generally considered a source of wealth, yet they may slow economic growth and destabilize the economy. This process is called the resource curse and is a threat to most resource-rich countries. One way to avoid the resource curse is economic diversification. The aim of this work is, on the example of the Russian Federation, examine the impact of natural resources on the economy and to propose a suitable diversification strategy. The development of tourism was chosen as the most suitable strategy for the diversification of the Russian economy. This strategy was chosen on the basis of a comparison of the Russian Federation with Saudi Arabia and Canada.
Keywords: Russian Federation; Saudi Arabia; Canada; Economic Diversification; Natural Resources; Resource Curse; Tourism

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 1. 2021
Date of submission: 9. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75779/podrobnosti

Files for download

    Last update: