Spain's foreign policy towards the Sahel countries

Thesis title: Zahraniční politika Španělska vůči zemím Sahelu
Author: Sedláčková, Sára
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Druláková, Radka
Opponents: Přikryl, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Při zkoumání zahraniční politiky Španělska je stále častěji akcentována v národních zahraničně-politických strategiích oblast Sahelu. Tento severoafrický region má kulturně, a především geograficky velmi blízko nejen k Evropě, ale i ke zmiňovanému Španělsku. Sahel je v práci chápán jako oblast v severní Africe nacházející se na jižním okraji pouště Sahara, která se dá konkrétně definovat jako státy Senegal, Mauritánie, Burkina Faso, Niger, Mali, Čad a Súdán. V posledních letech Španělsko představilo aktualizované verze řady národních zahraničně-politických plánů, kde je právě Sahel často vyzdvihován. Cílem práce je na základě SWOT analýzy identifikovat důvody vysokého zájmu Španělska o Sahel. Jedná se tedy o interpretaci španělské reflexe SWOT analýzy Sahelu, na základě které Španělsko formuje zahraniční politiku vůči tomuto regionu. Z výsledků analýzy SWOT vyšlo najevo, že důvodů španělského zájmu o Sahel je mnoho. Mezi přední důvody zájmu se řadí potřeba snížit migrační tlak, předcházet bezpečnostním rizikům, využít přicházející mladou pracovní sílu pro posílení španělské ekonomiky, možnost spolupráce v energetickém sektoru a dále pak udržitelný sociální rozvoj, šíření evropských demokratických hodnot a posílení postavení Španělska v mezinárodním prostředí.
Keywords: Sahel; SWOT analýza; zahraniční politika; Španělsko
Thesis title: Spain's foreign policy towards the Sahel countries
Author: Sedláčková, Sára
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Druláková, Radka
Opponents: Přikryl, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
In examining Spain's foreign policy, the Sahel region is still more and more emphasized in national foreign policy strategies. This North African region is culturally and, above all, geographically very close not only to Europe but also to Spain. The Sahel is understood in the work as an area in North Africa located on the southern edge of the Sahara Desert, which can be specifically defined as the states of Senegal, Mauritania, Burkina Faso, Niger, Mali, Chad and Sudan. In recent years, Spain has introduced updated versions of a number of national foreign policy plans, where the Sahel is often praised. The aim of the work is based on the SWOT analysis to identify the reasons for Spain's high interest in the Sahel. It is thus an interpretation of the Spanish reflection on the SWOT analysis of the Sahel, on the basis of which Spain is shaping its foreign policy towards the region. The results of the SWOT analysis show that there are many reasons for the Spanish interest in the Sahel. Main reasons include the need to reduce migratory pressure, prevent security risks, use the incoming young workforce to strengthen the Spanish economy, cooperate in the energy sector and sustainable social development, spread European democratic values ​​and strengthen Spain's international position.
Keywords: SWOT analysis; Spain; Foreign policy; Sahel

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 1. 2021
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75943/podrobnosti

Files for download

    Last update: