Water Trading: Case Studies of Australia and the Western U.S

Thesis title: Obchodování s vodou: Případové studie Austrálie a západních států USA
Author: Krejsová, Marie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Abdallah, Kareem Issam
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá obchodováním s vodou a vodním managementem. Cílem je nalezení podobností, odlišností a best practice ve fungování vodních trhů a managementu vodních zdrojů pomocí dvou případových studií – oblasti Murray-Darling Basin v Austrálii a oblasti pěti států na západě USA. Práce se dělí celkem do čtyř kapitol. První se věnuje nedostatku vody ve světě a jeho možným řešením. Druhá a třetí kapitola analyzuje konkrétní zkoumané oblasti. Čtvrtá kapitola uvádí podobné a odlišné rysy společně s best practice, které tvoří doporučení pro další země implementující vodní trhy.
Keywords: práva na vodu; Austrálie; nedostatek vody ve světě; vodní management; povodí Murray-Darling; vodní trhy; západ USA
Thesis title: Water Trading: Case Studies of Australia and the Western U.S
Author: Krejsová, Marie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Abdallah, Kareem Issam
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with water trading and water management. The aim is to find similarities, differences, and best practice in the operation of water markets and water resource management using two case studies - the Murray-Darling Basin region in Australia and a five-state region in the western USA. The thesis is divided into a total of four chapters. The first focuses on water scarcity in the world and its possible solutions. The second and third chapters analyse the specific areas studied. The fourth chapter presents similarities and differences along with best practices that form recommendations for other countries in process of implementation of water markets.
Keywords: water scarcity; western U.S. ; Murray-Darling Basin; water trading; water markets; water management; Australia; water rights

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2020
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 10. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73909/podrobnosti

Files for download

    Last update: