Obchodování s vodou: Případové studie Austrálie a západních států USA

Název práce: Obchodování s vodou: Případové studie Austrálie a západních států USA
Autor(ka) práce: Krejsová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Abdallah, Kareem Issam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá obchodováním s vodou a vodním managementem. Cílem je nalezení podobností, odlišností a best practice ve fungování vodních trhů a managementu vodních zdrojů pomocí dvou případových studií – oblasti Murray-Darling Basin v Austrálii a oblasti pěti států na západě USA. Práce se dělí celkem do čtyř kapitol. První se věnuje nedostatku vody ve světě a jeho možným řešením. Druhá a třetí kapitola analyzuje konkrétní zkoumané oblasti. Čtvrtá kapitola uvádí podobné a odlišné rysy společně s best practice, které tvoří doporučení pro další země implementující vodní trhy.
Klíčová slova: práva na vodu; Austrálie; nedostatek vody ve světě; vodní management; povodí Murray-Darling; vodní trhy; západ USA
Název práce: Water Trading: Case Studies of Australia and the Western U.S
Autor(ka) práce: Krejsová, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Abdallah, Kareem Issam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with water trading and water management. The aim is to find similarities, differences, and best practice in the operation of water markets and water resource management using two case studies - the Murray-Darling Basin region in Australia and a five-state region in the western USA. The thesis is divided into a total of four chapters. The first focuses on water scarcity in the world and its possible solutions. The second and third chapters analyse the specific areas studied. The fourth chapter presents similarities and differences along with best practices that form recommendations for other countries in process of implementation of water markets.
Klíčová slova: water scarcity; western U.S. ; Murray-Darling Basin; water trading; water markets; water management; Australia; water rights

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 10. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73909/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: