Analysis and design of Business Intelligence solution for marketing agency

Thesis title: Analýza a návrh Business Intelligence řešení pro vybranou marketingovou agenturu
Author: Syraid, Zalina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Stanovská, Iva
Thesis language: Česky
Abstract:
jejím základě navržení funkčního Business intelligence řešení v oblasti interpretace analytických dat z různých zdrojů pro marketingovou agenturu COCOCNUTspace s.r.o., která aktuálně působí na trhu. Stanoveného cílů bylo dosaženo díky vědomostem a osobním zkušenostem autora v uvedené společnosti. Před tvorbou teoretické části této práce byla provedena rešerše knižních a internetových publikací, které se zabývají tématem analýzy dat a marketingu jako takového. Výstupem této práce je analýza oblastí digitálního marketing ve firmě a posléze návrh Business intelligence řešení. Na základě tohoto výstupu se může hodnotit úspěšnost a nákladovost jednotlivých marketingových aktivit a konkrétních kampaní, a tak práce nabízí detailní přehled o digitálním marketingu pro vybrané časové období. Relevantní metriky, které jsou znázorněný v dashboardech autor vybral po konzultacích s vedením společnosti.
Keywords: analýza; marketingová agentura; Business Intelligence; Power BI; digitální marketing
Thesis title: Analysis and design of Business Intelligence solution for marketing agency
Author: Syraid, Zalina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Stanovská, Iva
Thesis language: Česky
Abstract:
The primary goal of this thesis is a thorough analysis of the field of digital marketing. Furthermore, based on the findings it is desired to propose a BI solution which would serve as a tool for further interpretation of a case-specific datasets. This tool is designed to specifically for needs of a marketing agency COCONUTspace, s.r.o. The selection of objectives was driven by the extensive experience and knowledge of the author. The theoretical part of the thesis is served from a wide variety of paperback and electronic sources. The outcome of this thesis is an analysis of fields of digital marketing within the company described above. Additionally, a draft of a BI solution. Based on previous points, the succession rate and monetary effectiveness of individual marketing activities and campaigns could be evaluated. Conclusively, the metrics visualised within the dashboards have been chosen cooperatively with the management of COCONUTspace, s.r.o. which is the beneficiary of the final solution.
Keywords: digital marketing; Power BI; analysis; Business Intelligence; marketing agency

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 2. 2021
Date of submission: 13. 12. 2021
Date of defense: 31. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76056/podrobnosti

Files for download

    Last update: