Analýza a návrh Business Intelligence řešení pro vybranou marketingovou agenturu

Název práce: Analýza a návrh Business Intelligence řešení pro vybranou marketingovou agenturu
Autor(ka) práce: Syraid, Zalina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
jejím základě navržení funkčního Business intelligence řešení v oblasti interpretace analytických dat z různých zdrojů pro marketingovou agenturu COCOCNUTspace s.r.o., která aktuálně působí na trhu. Stanoveného cílů bylo dosaženo díky vědomostem a osobním zkušenostem autora v uvedené společnosti. Před tvorbou teoretické části této práce byla provedena rešerše knižních a internetových publikací, které se zabývají tématem analýzy dat a marketingu jako takového. Výstupem této práce je analýza oblastí digitálního marketing ve firmě a posléze návrh Business intelligence řešení. Na základě tohoto výstupu se může hodnotit úspěšnost a nákladovost jednotlivých marketingových aktivit a konkrétních kampaní, a tak práce nabízí detailní přehled o digitálním marketingu pro vybrané časové období. Relevantní metriky, které jsou znázorněný v dashboardech autor vybral po konzultacích s vedením společnosti.
Klíčová slova: analýza; marketingová agentura; Business Intelligence; Power BI; digitální marketing
Název práce: Analysis and design of Business Intelligence solution for marketing agency
Autor(ka) práce: Syraid, Zalina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Stanovská, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The primary goal of this thesis is a thorough analysis of the field of digital marketing. Furthermore, based on the findings it is desired to propose a BI solution which would serve as a tool for further interpretation of a case-specific datasets. This tool is designed to specifically for needs of a marketing agency COCONUTspace, s.r.o. The selection of objectives was driven by the extensive experience and knowledge of the author. The theoretical part of the thesis is served from a wide variety of paperback and electronic sources. The outcome of this thesis is an analysis of fields of digital marketing within the company described above. Additionally, a draft of a BI solution. Based on previous points, the succession rate and monetary effectiveness of individual marketing activities and campaigns could be evaluated. Conclusively, the metrics visualised within the dashboards have been chosen cooperatively with the management of COCONUTspace, s.r.o. which is the beneficiary of the final solution.
Klíčová slova: digital marketing; Power BI; analysis; Business Intelligence; marketing agency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76056/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: