ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM IN POLAND AFTER THE PARTIAL NATIONALIZATION OF THE FF DC PILLAR (2014–2021)

Thesis title: Analýza vývoje penzijního systému v Polsku po částečném znárodnění FF DC pilíře (2014 – 2021)
Author: Čížková, Táňa
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Brabec, Petr
Opponents: Štěpánek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce pojednává o polském penzijním systému, jeho vývoji a změnách v letech 2014–2021, se zaměřením na období po roce 2014. V roce 1998 polský parlament schválil systémovou důchodovou reformu, která spočívala v zavedení druhého fondového pilíře. V roce 2014 došlo k částečnému znárodnění druhého pilíře a vláda Donalda Tuska odebrala více než polovinu aktiv otevřených penzijních fondů a učinila druhý pilíř dobrovolným. Po více než 20 letech fungování druhého pilíře má nastat největší změna – definitivní zrušení druhého pilíře. Práce ukazuje, že pro účastníky druhého pilíře bylo výhodnější opustit jej už v roce 2014, neboť dnes je odchod nemine a bude pro ně podstatně méně výhodný. Díky jednání vlády a stálým změnám za poslední dvě desetiletí autorka dochází k závěru, že polští občané definitivně ztratili důvěru v druhý pilíř a ve svou vládu.
Keywords: Penzijní systém; Polsko; Znárodnění; Fondový pilíř; Penzijní reforma
Thesis title: ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM IN POLAND AFTER THE PARTIAL NATIONALIZATION OF THE FF DC PILLAR (2014–2021)
Author: Čížková, Táňa
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Brabec, Petr
Opponents: Štěpánek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the Polish pension system, its development and changes in the years 2014–2021, focusing on the period after 2014. In 1998, the polish parliament approved a systemic pension reform, which consisted of the introduction of the second fund pillar. In 2014, the second pillar was partially nationalized and Donald Tusk's government took more than half of the assets of open pension funds and made the second pillar voluntary. After more than 20 years of operation of the second pillar, the biggest change is to take place – the definitive abolition of the second pillar. The work shows that it was more advantageous for the participants of the second pillar to leave it already in 2014, because today they must leave the second pillar anyway and will be significantly less advantageous for them. Thanks to the actions of the government and constant changes over the last two decades, the author also concludes that people have definitely lost confidence in the second pillar and in their government.
Keywords: Pension system; Funded pillar; Poland; Pension reform; Nationalization

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 10. 2021
Date of submission: 14. 12. 2021
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78157/podrobnosti

Files for download

    Last update: