Analýza vývoje penzijního systému v Polsku po částečném znárodnění FF DC pilíře (2014 – 2021)

Název práce: Analýza vývoje penzijního systému v Polsku po částečném znárodnění FF DC pilíře (2014 – 2021)
Autor(ka) práce: Čížková, Táňa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o polském penzijním systému, jeho vývoji a změnách v letech 2014–2021, se zaměřením na období po roce 2014. V roce 1998 polský parlament schválil systémovou důchodovou reformu, která spočívala v zavedení druhého fondového pilíře. V roce 2014 došlo k částečnému znárodnění druhého pilíře a vláda Donalda Tuska odebrala více než polovinu aktiv otevřených penzijních fondů a učinila druhý pilíř dobrovolným. Po více než 20 letech fungování druhého pilíře má nastat největší změna – definitivní zrušení druhého pilíře. Práce ukazuje, že pro účastníky druhého pilíře bylo výhodnější opustit jej už v roce 2014, neboť dnes je odchod nemine a bude pro ně podstatně méně výhodný. Díky jednání vlády a stálým změnám za poslední dvě desetiletí autorka dochází k závěru, že polští občané definitivně ztratili důvěru v druhý pilíř a ve svou vládu.
Klíčová slova: Penzijní systém; Polsko; Znárodnění; Fondový pilíř; Penzijní reforma
Název práce: ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM IN POLAND AFTER THE PARTIAL NATIONALIZATION OF THE FF DC PILLAR (2014–2021)
Autor(ka) práce: Čížková, Táňa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the Polish pension system, its development and changes in the years 2014–2021, focusing on the period after 2014. In 1998, the polish parliament approved a systemic pension reform, which consisted of the introduction of the second fund pillar. In 2014, the second pillar was partially nationalized and Donald Tusk's government took more than half of the assets of open pension funds and made the second pillar voluntary. After more than 20 years of operation of the second pillar, the biggest change is to take place – the definitive abolition of the second pillar. The work shows that it was more advantageous for the participants of the second pillar to leave it already in 2014, because today they must leave the second pillar anyway and will be significantly less advantageous for them. Thanks to the actions of the government and constant changes over the last two decades, the author also concludes that people have definitely lost confidence in the second pillar and in their government.
Klíčová slova: Pension system; Funded pillar; Poland; Pension reform; Nationalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2021
Datum podání práce: 14. 12. 2021
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78157/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: