Consumer behavior in fast food restaurants

Thesis title: Consumer behavior in fast food restaurants
Author: Kulhavá, Eva
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Tůmová, Štěpánka
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this master’s thesis is segment and provide insight on the consumer behavior of fast-food restaurants visitors in Czech Republic. This analysis is conducted to identify consumer segments, which fast food truck Circus Burger should focus on. Analysis and segmentation conducted and was based on both secondary and primary date. The source of secondary data was MML-TGI survey and source of primary data was questionnaire survey (N=254) conducted by the author. Segmentation based on secondary data uncovered five segments, while the segmentation based on primary data uncovered four segments. Subsequently the segments uncovered based on both data sources were synthesized. Two out of five segments were identified as most suitable for Circus Burger to focus on, taking account the market segmentation criteria and selected targeting strategy.
Keywords: Consumer Behavior; MML- TGI; Fast food restaurants ; Food trucks; Market Segmentation
Thesis title: Spotřební chování návštěvníků fast food restaurací
Author: Kulhavá, Eva
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Tůmová, Štěpánka
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této diplomové práce je segmentovat a poskytnout náhled na spotřebitelské chování návštěvníků restaurací rychlého občerstvení v České republice. Tato analýza slouží k identifikaci spotřebitelských segmentů, na které by se měl zaměřit konkrétní podnik, pojízdné rychlého občerstvení Circus Burger. Analýza a segmentace byla provedena na základě jak sekundárních, tak primárním dat. Zdrojem sekundárních dat bylo šetření MML-TGI a zdrojem primárních dat dotazníkové šetření (N=254) realizované autorem. Segmentace založená na sekundárních datech odhalila pět segmentů, zatímco segmentace založená na primárních datech odhalila čtyři segmenty. Následně byly segmenty odkryté na základě obou zdrojů spojeny na základě syntézy. Dva z pěti segmentů byly identifikovány jako nejvhodnější pro zaměření pojizdného rychlého občerstvení Circus Burger, s ohledem na kritéria segmentace trhu a zvolenou strategii cílení.
Keywords: spotřební chování; segmentace trhu; fast food ; MML- TGI; food truck

Information about study

Study programme: International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 6. 2021
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 6. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77319/podrobnosti

Files for download

    Last update: