Influencer marketing approach in Jan Becher Pernod Ricard

Thesis title: Přístup k influencer marketingu ve společnosti Jan Becher Pernod Ricard
Author: Slováčková, Dominika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Kolouchová, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o influencer marketingu v alkoholovém odvětví a jeho specifikách. Práce má za cíl zhodnotit přístup k influencer marketingu ve firmě Jan Becher Pernod Ricard a navrhnout doporučení za účelem zlepšení přístupu k influencer marketingu v dané společnosti. V teoretické části je představen influencer marketing jako takový, jeho vývoj a možnosti. Mimo specifika reklamy v alkoholovém odvětví jsou popsány pojmy jako influencer, výhody influencer marketingu, typy a možnosti spolupráce či jak vybrat vhodného influencera. V praktické části práce je představena společnost Jan Becher Pernod Ricard a její komunikace. Dále je podrobněji popsáno, jak společnost influencery zapojuje do komunikace. Hlavní částí je analýza využití influencer marketingu společností, a to jak v rámci investic, tak obsahu. V neposlední řadě nabízí práce z provedených analýz a získaných informací doporučení, jak influencer marketing v této společnosti směřovat dále.
Keywords: Influencer; Influencer marketing; Reklama v alkoholovém průmyslu; Regulace reklamy
Thesis title: Influencer marketing approach in Jan Becher Pernod Ricard
Author: Slováčková, Dominika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Kolouchová, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with influencer marketing in alcohol industry and its specification. The objective of this thesis is to evaluate current approach to influencer marketing in Jan Becher Pernod Ricard and suggest recommendation in order to enhance the approach to influencer marketing in this company. Theoretical part introduces influencer marketing as i tis now, its evolution and possibilities. Apart from advertising regulations this part of the thesis also describes terms like influencer or advantages of influencer marketing. Types and possibilities of collaboration or how to choose an ideal influencer are also described. Company itself and its communication is introdeced in following part. There is also explained how the company works with influencers as parts of communication on social media. Main part of the thesis consists of analysis that deals with use of influencer marketing in the company by investment and by content. Thesis also provides recommendation enhance influencer marketing in this company and how to keep up with trends.
Keywords: Influencer; Advertising regulations; Advertising regulations in alcohol industry; Influencer marketing

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 5. 2021
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77011/podrobnosti

Files for download

    Last update: