Business plan: Tattoo Studio

Thesis title: Business plan: Tattoo Studio
Author: Haieva, Anastasiia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Kubíček, Aleš
Thesis language: English
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to create a detailed business plan for a tattoo studio that will promote unique designs and high quality tattoos in Prague. The theoretical part underlines the structure of the business plan, analyses and tools needed for a successful business plan. The practical part contains such important analyses as VRIO, SWOT, PESTLE, and others, the marketing plan where our segmentation, strategic and tactic marketing are described. In the end, based on the analyses conducted and data collected the financial part is presented, as well as different realistic scenarios that can influence the business are analyzed.
Keywords: Business plan; Tattoo education; Prague tattoo studio; Tattoos quality
Thesis title: Podnikatelský plán: Tattoo Studio
Author: Haieva, Anastasiia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Kubíček, Aleš
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit detailní podnikatelský plán pro tetovací studio, které bude propagovat unikátní designy a vysoce kvalitní tetování v Praze. Teoretická část podtrhuje strukturu podnikatelského plánu, analýzy a nástroje potřebné pro úspěšný podnikatelský záměr. Praktická část obsahuje tak důležité analýzy jako VRIO, SWOT, PESTLE a další, marketingový plán, kde je popsána naše segmentace, strategický a taktický marketing. Na závěr je na základě provedených analýz a shromážděných dat prezentována finanční část a analyzovány různé realistické scénáře, které mohou ovlivnit podnikání.
Keywords: Podnikatelský plán; tetovací studio; Tattoo studio; tetování vzdělání

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 2. 2021
Date of submission: 16. 12. 2021
Date of defense: 1. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76804/podrobnosti

Files for download

    Last update: