Podnikatelský plán: Tattoo Studio

Název práce: Business plan: Tattoo Studio
Autor(ka) práce: Haieva, Anastasiia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is to create a detailed business plan for a tattoo studio that will promote unique designs and high quality tattoos in Prague. The theoretical part underlines the structure of the business plan, analyses and tools needed for a successful business plan. The practical part contains such important analyses as VRIO, SWOT, PESTLE, and others, the marketing plan where our segmentation, strategic and tactic marketing are described. In the end, based on the analyses conducted and data collected the financial part is presented, as well as different realistic scenarios that can influence the business are analyzed.
Klíčová slova: Business plan; Tattoo education; Prague tattoo studio; Tattoos quality
Název práce: Podnikatelský plán: Tattoo Studio
Autor(ka) práce: Haieva, Anastasiia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit detailní podnikatelský plán pro tetovací studio, které bude propagovat unikátní designy a vysoce kvalitní tetování v Praze. Teoretická část podtrhuje strukturu podnikatelského plánu, analýzy a nástroje potřebné pro úspěšný podnikatelský záměr. Praktická část obsahuje tak důležité analýzy jako VRIO, SWOT, PESTLE a další, marketingový plán, kde je popsána naše segmentace, strategický a taktický marketing. Na závěr je na základě provedených analýz a shromážděných dat prezentována finanční část a analyzovány různé realistické scénáře, které mohou ovlivnit podnikání.
Klíčová slova: Podnikatelský plán; tetovací studio; Tattoo studio; tetování vzdělání

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2021
Datum podání práce: 16. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76804/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: