Comparison of the World's Biggest e-Tailing Companies: Amazon and Alibaba

Thesis title: Comparison of the World's Biggest e-Tailing Companies: Amazon and Alibaba
Author: Farzaliyev, Siyavush
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Kolouchová, Daniela
Thesis language: English
Abstract:
The research was aimed at analysing the marketing perspectives and communication tools of Alibaba and Amazon. Firstly, to reach the goal, there was used the secondary research based on already existing online and offline publications such as books, WebSimilar, Statista and others. Secondly, to conduct an in-depth analysis, the author used the primary research by preferring the usability testing on 6 participants to analyse their consumer behaviour on purchasing wireless mouses from the online stores of Alibaba and Amazon. Concerning the analyses on marketing and communication channels, it was revealed that Amazon completely outstrips its rival, Alibaba, in all components wherein the popular marketing tools for both companies were identified as straight visit to store and branded search terms. Concerning the usability testing, the factors such as user-interface, page layout, price, shipping costs and duration were taken into consideration, thus Amazon outstripped Alibaba by satisfaction level.
Keywords: Amazon; marketing; traffic; E-commerce; Alibaba
Thesis title: Srovnání největších světových e-Tailing společností: Amazon a Alibaba
Author: Farzaliyev, Siyavush
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Kolouchová, Daniela
Thesis language: English
Abstract:
Výzkum byl zaměřen na analýzu marketingových perspektiv a komunikačních nástrojů Alibaba a Amazon. Nejprve byl k dosažení cíle využit sekundární výzkum založený na již existujících online a offline publikacích jako jsou knihy, WebSimilar, Statista a další. Za druhé, k provedení hloubkové analýzy autor použil primární výzkum tak, že upřednostnil testování použitelnosti na 6 účastnících, aby analyzoval jejich spotřebitelské chování při nákupu bezdrátových myší z internetových obchodů Alibaba a Amazon. Pokud jde o analýzy marketingových a komunikačních kanálů, ukázalo se, že Amazon zcela předčí svého rivala Alibabu ve všech složkách, kde byly oblíbené marketingové nástroje pro obě společnosti identifikovány jako přímá návštěva obchodu a značkové hledané výrazy. Pokud jde o testování použitelnosti, byly vzaty v úvahu faktory, jako je uživatelské rozhraní, rozvržení stránky, cena, náklady na dopravu a doba trvání, čímž Amazon předstihl Alibabu v úrovni spokojenosti.
Keywords: E-commerce; Alibaba; traffic; marketing; Amazon

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 6. 2020
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74071/podrobnosti

Files for download

    Last update: