Analysis of selected bank mergers in the Czech Republic between 2006 and 2021

Thesis title: Analýza vybraných fúzí bank v České republice mezi lety 2006 a 2021
Author: Tvrdá, Martina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Štípek, Vladimír
Opponents: Morda, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce Analýza vybraných fúzí bank v České republice mezi lety 2006 a 2021 se zabývá problematikou hospodářské soutěže na českém bankovním trhu. Teoretická část zasazuje problematiku do právního a ekonomického kontextu. Praktická část zkoumá problematiku čtyř konkrétních případů fúzí Raiffeisenbank s odlišnými konkurenty. Chronologicky se jedná o eBanku, retailový segment Citibank, retailový segment ING a celou Equa bank. U dvou již uskutečněných fúzí jsou analyzovány dopady na sledované ekonomické ukazatele a u dvou aktuálních jsou predikovány dopady na ukazatele na základě analýzy předchozích případů. Podle provedeného zkoumání práce předpovídá nevýznamné změny v ukazateli tržního podílu celkových aktiv, ale zvýšení ukazatele čistého zisku banky.
Keywords: Banky; Hospodářská soutěž; Soutěžní právo; Regulace v bankovnictví; Fúze
Thesis title: Analysis of selected bank mergers in the Czech Republic between 2006 and 2021
Author: Tvrdá, Martina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Štípek, Vladimír
Opponents: Morda, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis Analysis of selected bank mergers in the Czech Republic between 2006 and 2021 deals with the issue of competition in the Czech banking market. The theoretical part places the issue in a legal and economic context. The practical part examines the issue of four specific cases of Raiffeisenbank mergers with different competitors. Chronologically, these are eBanka, the Citibank retail segment, the ING retail segment and the entire Equa bank. For two mergers that have already taken place, the impacts on the monitored economic indicators are analysed, and for the two current mergers, the impacts on the indicators are predicted based on an analysis of previous cases. According to the research, the work predicts insignificant changes in the market share indicator of total assets, but an increase in the bank's net profit ratio.
Keywords: Banks; Mergers; Competition; Regulation in banking; Antitrust law

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2021
Date of submission: 16. 12. 2021
Date of defense: 1. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76663/podrobnosti

Files for download

    Last update: