Analýza vybraných fúzí bank v České republice mezi lety 2006 a 2021

Název práce: Analýza vybraných fúzí bank v České republice mezi lety 2006 a 2021
Autor(ka) práce: Tvrdá, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce Analýza vybraných fúzí bank v České republice mezi lety 2006 a 2021 se zabývá problematikou hospodářské soutěže na českém bankovním trhu. Teoretická část zasazuje problematiku do právního a ekonomického kontextu. Praktická část zkoumá problematiku čtyř konkrétních případů fúzí Raiffeisenbank s odlišnými konkurenty. Chronologicky se jedná o eBanku, retailový segment Citibank, retailový segment ING a celou Equa bank. U dvou již uskutečněných fúzí jsou analyzovány dopady na sledované ekonomické ukazatele a u dvou aktuálních jsou predikovány dopady na ukazatele na základě analýzy předchozích případů. Podle provedeného zkoumání práce předpovídá nevýznamné změny v ukazateli tržního podílu celkových aktiv, ale zvýšení ukazatele čistého zisku banky.
Klíčová slova: Banky; Hospodářská soutěž; Soutěžní právo; Regulace v bankovnictví; Fúze
Název práce: Analysis of selected bank mergers in the Czech Republic between 2006 and 2021
Autor(ka) práce: Tvrdá, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis Analysis of selected bank mergers in the Czech Republic between 2006 and 2021 deals with the issue of competition in the Czech banking market. The theoretical part places the issue in a legal and economic context. The practical part examines the issue of four specific cases of Raiffeisenbank mergers with different competitors. Chronologically, these are eBanka, the Citibank retail segment, the ING retail segment and the entire Equa bank. For two mergers that have already taken place, the impacts on the monitored economic indicators are analysed, and for the two current mergers, the impacts on the indicators are predicted based on an analysis of previous cases. According to the research, the work predicts insignificant changes in the market share indicator of total assets, but an increase in the bank's net profit ratio.
Klíčová slova: Banks; Mergers; Competition; Regulation in banking; Antitrust law

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2021
Datum podání práce: 16. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76663/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: