Application of operations management methods

Thesis title: Aplikace metod operačního managementu
Author: Kaňka, Daniel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Váchová, Lucie
Opponents: Vašíčková, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce pojednává o živnosti zabývající se prodejem zboží podléhajícího rychlé zkáze z oblasti fitness a zdravého životního stylu a jejím přístupu k řízení zásob. V práci navrhuji proces optimalizace řízení zásob nejprve logickým roztříděním širokého portfolia výrobků a následným stanovením prognózovací metody pro ony výrobky za účelem dosažení lepšího souladu nabídky s poptávkou. V závěru práce uvádím přínosy pro živnost jako takovou.
Keywords: management; zásoby; prognóza; optimalizace
Thesis title: Application of operations management methods
Author: Kaňka, Daniel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Váchová, Lucie
Opponents: Vašíčková, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with a small business dealing with the sale of perishable goods in the field of fitness and healthy lifestyle and its approach to inventory management. In this work I propose the process of inventory management optimization first by logically classifying a wide product portfolio and then determining a forecasting method for those products in order to achieve a better match between supply and demand. At the end of the thesis I present the benefits for the trade as such.
Keywords: management; stocks; prognosis; optimalization

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 10. 2020
Date of submission: 28. 12. 2021
Date of defense: 20. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74505/podrobnosti

Files for download

    Last update: