Economic restart of spa tourism in the Karlovy Vary region after the covid pandemic

Thesis title: Ekonomický restart lázeňství v Karlovarském kraji po covidové pandemii
Author: Oktábec, Karel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kouřilová, Jana
Opponents: Macháček, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem lázeňství v Karlovarském kraji a jeho ekonomickému restartu po koronavirové pandemii, která zasáhla celý svět na začátku roku 2020. S ohledem na zavřené hranice a četná vládní opatření se stal cestovní ruch, kam spadá i samotné lázeňství, jedním z nejvíce postižených odvětví. Negativní dopady pandemie na cestovní ruch a lázeňství v Karlovarském kraji v roce 2020 byly obrovské, a to hlavně z důvodu vysokého úbytku zahraničních turistů, kteří jsou pro kraj velmi důležitým zdrojem příjmů. Dopady se také projevily v hospodaření lázeňských společností, výnosy poklesly meziročně o více než polovinu a většina z těchto společností se dostala do hlubokých ztrát. Tyto dopady pomohly zmírnit různé programy realizované na podporu cestovního ruchu a lázeňství. V návaznosti na to jsou v poslední části obsažena doporučení k ekonomickému restartu lázeňství v Karlovarském kraji.
Keywords: Karlovarský kraj; koronavirová pandemie; ekonomické dopady; Cestovní ruch; lázeňský cestovní ruch
Thesis title: Economic restart of spa tourism in the Karlovy Vary region after the covid pandemic
Author: Oktábec, Karel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kouřilová, Jana
Opponents: Macháček, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of spas in the Karlovy Vary region and its economic restart after the coronavirus pandemic, which hit the world at the beginning of 2020. With closed borders and numerous government measures, tourism, which includes spas itself, became one of the most affected industries. The negative effects of the pandemic on tourism and spas in the Karlovy Vary region in 2020 were huge, mainly due to the high decrease in foreign tourists, who are a very important source of income for the region. The effects were also reflected in the finances of spa companies, revenues fell by more than half and most of these companies made deep losses. These impacts have been mitigated by various programs implemented to support tourism and spa tourism. Following this, the last part contains recommendations for the economic restart of spa tourism in the Karlovy Vary region.
Keywords: Tourism; Spa tourism; Karlovy Vary region; Coronavirus pandemic; Economic impacts

Information about study

Study programme: Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 5. 2021
Date of submission: 29. 12. 2021
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77019/podrobnosti

Files for download

    Last update: