Ekonomický restart lázeňství v Karlovarském kraji po covidové pandemii

Název práce: Ekonomický restart lázeňství v Karlovarském kraji po covidové pandemii
Autor(ka) práce: Oktábec, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem lázeňství v Karlovarském kraji a jeho ekonomickému restartu po koronavirové pandemii, která zasáhla celý svět na začátku roku 2020. S ohledem na zavřené hranice a četná vládní opatření se stal cestovní ruch, kam spadá i samotné lázeňství, jedním z nejvíce postižených odvětví. Negativní dopady pandemie na cestovní ruch a lázeňství v Karlovarském kraji v roce 2020 byly obrovské, a to hlavně z důvodu vysokého úbytku zahraničních turistů, kteří jsou pro kraj velmi důležitým zdrojem příjmů. Dopady se také projevily v hospodaření lázeňských společností, výnosy poklesly meziročně o více než polovinu a většina z těchto společností se dostala do hlubokých ztrát. Tyto dopady pomohly zmírnit různé programy realizované na podporu cestovního ruchu a lázeňství. V návaznosti na to jsou v poslední části obsažena doporučení k ekonomickému restartu lázeňství v Karlovarském kraji.
Klíčová slova: Karlovarský kraj; koronavirová pandemie; ekonomické dopady; Cestovní ruch; lázeňský cestovní ruch
Název práce: Economic restart of spa tourism in the Karlovy Vary region after the covid pandemic
Autor(ka) práce: Oktábec, Karel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the topic of spas in the Karlovy Vary region and its economic restart after the coronavirus pandemic, which hit the world at the beginning of 2020. With closed borders and numerous government measures, tourism, which includes spas itself, became one of the most affected industries. The negative effects of the pandemic on tourism and spas in the Karlovy Vary region in 2020 were huge, mainly due to the high decrease in foreign tourists, who are a very important source of income for the region. The effects were also reflected in the finances of spa companies, revenues fell by more than half and most of these companies made deep losses. These impacts have been mitigated by various programs implemented to support tourism and spa tourism. Following this, the last part contains recommendations for the economic restart of spa tourism in the Karlovy Vary region.
Klíčová slova: Tourism; Spa tourism; Karlovy Vary region; Coronavirus pandemic; Economic impacts

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2021
Datum podání práce: 29. 12. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77019/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: