Evaluation of the influence of spatial planning on real estate prices in Olomouc in 2021

Thesis title: Zhodnocení vlivu územního plánování na ceny nemovitostí v Olomouci v roce 2021
Author: Pospíšilová, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lukavec, Martin
Opponents: Černá Silovská, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv územního plánování na nabídkové ceny nemovitostí ve městě Olomouc za rok 2021 pro jednotlivá funkční využití. Vliv je pojat jako přítomnost statisticky významného cenového pokřivení. Teoretická část je věnována literární rešerši teoretických a empirických výzkumů zabývajících se dopady územního plánování. Analytická část se věnuje analýze vlivu územního plánování na ceny nemovitostí ve městě Olomouc. Je provedena hédonická regrese, která potvrzuje, že územní plán města Olomouce má statisticky významný vliv na ceny nemovitostí.
Keywords: urbánní rozvoj; ceny nemovitostí; využití ploch; územní plánování; zónování; regulace
Thesis title: Evaluation of the influence of spatial planning on real estate prices in Olomouc in 2021
Author: Pospíšilová, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lukavec, Martin
Opponents: Černá Silovská, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the influence of spatial planning on the offer prices of property in the city of Olomouc for the year 2021 for individual functional uses. The effect is conceived as the presence of a statistically significant price distortion. The theoretical part is devoted to a literature search of theoretical and empirical research dealing with the impacts of land use planning in the city of Olomouc. The empirical part is focused on analysis of the influence of spatial planning on property prices in Olomouc city. A hedonic regression is performed, which indicates that spatial planning has statistically significant influence on prices of properties.
Keywords: property prices; zoning; urban development; land use planning; regulation; land use

Information about study

Study programme: Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 3. 2021
Date of submission: 5. 1. 2022
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76448/podrobnosti

Files for download

    Last update: